Våra tjänster

Hur får du som ledare din organisation att "gå i takt" och jobba rätt? I stora organisationer är det speciellt viktigt att förstå vad som händer i gränssnitten mellan olika funktioner. Vi erbjuder utbildningsprodukter som tydliggör era processer och som stöttar arbetet att ständigt förbättra verksamheten med befintliga resurser.

Processutbildning med hjälp av video
Metoden består i att dokumentera era arbetsflöden med hjälp av videofilm. Läs mer om hur vi gjorde på Scania >>.

Interaktiva guider - när de behövs
Enkla, repetitiva arbetsmoment som utförs med datorn ”spelas in" och sparas i form av e-lektioner. Läs mer om hur vi hjälpte Tele2>>.

Skräddarsydda kurser
Vi är specialister på att skräddarsy utbildningar inom IT. Vår långa erfarenhet som lärare och experter på användarutbildningar har gett oss en beprövad och väl fungerande metod för att analysera utbildningsbehov. Läs mer >>.