Visuellt lärande

Tydliggör er process med hjälp av en video

Rörliga bilder med ljud är ett kraftfullt verktyg för att beskriva helheter och samband på en övergripande nivå. Vi filmar helt enkelt er process steg för steg. Medarbetarna får själva guida, agera och berätta om hur man jobbar på arbetsplatsen. Hänvisningar till gemensamma rutiner och instruktioner klipps in på lämpliga ställen. Kundreferens >>

Digitala instruktioner - när de behövs

Enkla, repetitiva arbetsmoment som utförs med datorn ”spelas in" och sparas i form av e-lektioner. Allt som krävs är någon som kan utföra arbetsuppgiften en gång. När väl allt är inspelat, lägger vi på popup-texter och speakerljud. Instruktionen är sedan tillgänglig för alla medarbetare så fort den är publicerad. Kundreferens >>